Team NOKA medlemsvilkår

  Team NOKA medlemsvilkår og personvernerklæring

  Vilkår og betingelser

  Før du melder deg inn i Team NOKA (fordelsprogram) er det viktig at du leser vilkår og betingelser for medlemskapet, så du vet hva du sier ja til og forstår hvordan vi i NOKA behandler dine personopplysninger. 
   
  Det er NOKA Group AS, Innspurten 1, 5. etg., 0663 Oslo, Norge, som står bak Team NOKA.

  Generelt om fordelsprogrammet og Team NOKA.

  Team NOKA er et gjensidig fordelsprogram hvor formålet er at både du som medlem og NOKA oppnår fordeler av medlemskapet. Både medlemmet og NOKA forplikter seg i henhold til medlemsavtalens vilkår og betingelser. For medlemmet innebærer dette å stille sin handels- og kommunikasjonshistorikk til rådighet for NOKA, mens NOKA forplikter seg til å gi medlemmet personlige fordeler og tilbud. NOKA vil bruke medlemshistorikken som grunnlag for analyse, læring og markedsføring, og for å kunne gi deg relevante personlige tilbud.
   
  Du må være minst 18 år gammel for å bli medlem av Team NOKA, ha et norsk mobilnummer og en e-postadresse.
  Du kan melde deg inn i Team NOKA på www.nokalife.no. Det koster ingenting å bli medlem av Team NOKA.  
  Du kan til enhver tid avslutte medlemskapet uten ytterligere forpliktelser. Medlemskapet forutsetter som utgangspunkt at du aksepterer tilpasset markedsføring på e-post og SMS, men i henhold til Markedsføringsloven kan du styre dette selv i din profil på nokalife.no. 

  NOKA Group AS forbeholder seg retten til å endre Team NOKA’s vilkår, samt helt å kunne avslutte Team NOKA. Hvis NOKA Group AS ikke er i stand til å oppfylle en av forpliktelsene sine som følge av en hendelse utenfor rimelig kontroll, for eksempel konkurs eller virksomhetsoverdragelse, oppheves disse vilkår og betingelser med umiddelbar virkning.

  Innmelding

  Ved innmelding fyller man inn registreringsskjema og godkjenner vilkår og betingelser. Du vil deretter motta en SMS med en link til Team NOKA’s medlemsside. For å fullføre registreringen må du oppgi fornavn, mobilnummer, e-postadresse, lage et personlig passord, samt å akseptere vilkårene og betingelsene. Ved innmelding, blir du først registrert som nytt medlem når du aktivt har akseptert våre vilkår og betingelser. 
  Inaktivt medlem:
  Ved inaktivt medlemskap (dvs. ingen registrerte medlemskjøp) i mer enn 48 måneder vil du automatisk bli utmeldt av Team NOKA. Varsel om dette sendes ut i forkant, senest 1 måned før. På grunn av våre rutiner for informasjonssikkerhet og sikker lagring av data, kan det ta inntil 30 dager etter avslutning av medlemskap før alle Personopplysninger er slettet i alle våre systemer.
  Avslutte medlemsskap
  Hvis du ikke lenger ønsker å være medlem av Team NOKA, kan du melde deg ut ved å trykke på «meld ut»-knappen under Mine Innstillinger på din profilside. Dersom du opplever problemer ved utmelding, vennligst send en e-post til kundeservice@nokalife.no fra den epostadressen du har registrert på ditt medlemskap. Misbruk av medlemskapet og uakseptabel adferd i våre butikker (f.eks. tyveri eller svindel) kan føre til at du meldes ut av Team NOKA, samt at dine fordeler blir slettet.

  Markedsføring på e-post og SMS
  Medlemskapet i Team NOKA forutsetter som utgangspunkt at du aksepterer tilpasset markedsføring på e-post og SMS, for eksempel e-post og SMS med nyheter og tilbud. Dersom du ikke ønsker å motta markedsføring på e-post eller SMS, kan du til enhver tid endre innstillingene dine på din profil på www.nokalife.no. Ønsker du ikke at personopplysningene dine blir brukt til analyseformål må du avslutte ditt medlemskap.

  Personvernerklæring

  Håndtering av personopplysninger i Team NOKA
  NOKA Group AS er i henhold til Personvernregelverket (Personopplysningsloven og EU-forordning 2016/679 – General Data Protection Regulation), behandlingsansvarlig for medlemmer i Team Club. Nedenfor finner du en oversikt over hvordan vi håndterer dine personopplysninger. 
  Definisjoner:
  Person er en identifiserbar fysisk person, for eksempel en kunde eller kontaktperson.
  Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte er knyttet til en Person.
  Behandlingsansvarlig er den som definerer formålet for behandlingen av Personopplysningene og som har avtaler med Personer.
  En Databehandler behandler Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert av en Databehandleravtale (DBA) mellom Behandlingsansvarlig og Databehandleren.
  Anonyme data er data hvor alle identifiserende elementer er fjernet, noe som gjør det umulig å knytte dataene til en person.


  Personopplysninger som behandles og lagres

  Ved inngåelse av medlemskap i Team NOKA aksepterer du vilkårene og betingelsene for medlemskapet, inkludert behandling og lagring av de personopplysningene du har oppgitt. Dette lagres og dokumenteres med et tidsstempel. Følgende opplysninger kan behandles og lagres i forbindelse med medlemskapet:
  • Alminnelige Personopplysninger som navn, fødselsdato og kjønn.
  • Kontaktdetaljer som e-post, bostedsadresse, mobilnummer og enhetsidentifikasjon (for app).
  • Opplysninger knyttet til kjøpshistorikk
  • Opplysninger knyttet til medlemskapet, for eksempel:Medlemsnummer og medlemskort.
  • Innmeldingstidspunkt samt tidsstempel for aksept av vilkår og betingelser.
  • Tidsstempel for endring og oppdatering av informasjon og innstillinger på din profil, for eksempel motta kommunikasjon på SMS eller epost.
  • Personlige fordeler og tilbud, for eksempel bursdagsgave-kupong.
  • AktivitetshistorikkE-post (mottatt, åpnet og eventuelle linker klikket på)
  • SMS (mottatt og eventuelle linker klikket på)

  Behandlingsaktiviteter

  For å oppfylle vilkårene i medlemskapsavtalen og for å levere den servicen medlemmene forventer brukes personopplysninger i våre behandlingsaktiviteter, som er:
  • Administrere medlemskap, innmeldinger og utmeldinger.
  • Administrere innstillinger og andre personopplysninger på din profil.
  • Utøve individuelle rettigheter som innsyn, korrigering av opplysninger, ol. (via kundeservice).
  • Varsle om endringer i tjenestene eller vilkårene.
  • Besvare forespørsler relatert til tjenestene, vilkårene eller behandling av Personopplysninger.
  • Analysere medlemshistorikk for å lære mer om medlemmene, forbedre tjenestene, bli bedre på markedsføring og kunne gi deg mer relevante personlige tilbud.
  • Formidle informasjon, for eksempel:Nyhetsbrev, SMS, kampanjer og medlemstilbud. Innhold kan for eksempel være basert på hva du har kjøpt, i hvilken butikk du har handlet og hva du har klikket på i et tidligere nyhetsbrev.
  • Kommunikasjon basert på kjøp, status på medlemskap, fordeler, bonus og liknende.
  • Tilpasset markedsføring på Facebook, Snapchat, Google og andre digitale bannere. Om du ikke ønsker tilpassede annonser i sosiale medier kan du selv endre dette. Både Facebook, Snapchat og Google har dette tilgjengelig under Innstillinger på din profil.

  Administrasjon av personopplysninger

  Som medlem av Team NOKA får du din personlige medlemsside, hvor du logger deg inn med ditt mobilnummer og selvvalgt passord. Her kan du se og oppdatere din personlige informasjon og innstillinger, holde oversikt over din kjøpshistorikk.
  På medlemssiden kan du endre dine innstillinger til kommunikasjon og via kundeservice kan du til enhver tid:
  • Be om innsyn i dine Personopplysninger. Endre dine Personopplysninger.
  • Be om sletting av dine Personopplysninger
  • Be om begrensning av, eller protestere mot behandling.
  • Be om overføring av dine Personopplysninger.
  • Avslutte medlemskapet.

  Lagringstid

  NOKA Group AS oppbevarer Personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes eller anonymiseres personopplysninger når medlemskapet avsluttes eller du ikke har foretatt et registrert medlemskjøp de seneste 24 månedene. 

  Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre Personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta NOKA Group AS sine berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

  Informasjonssikkerhet

  Beskyttelse av Personopplysninger er av stor betydning for NOKA Group AS. Vi jobber kontinuerlig med å ivareta sikkerheten og beskytte Personopplysninger mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter, eksternt og internt. Våre sikkerhetsrutiner omfatter beskyttelse av personell, data, IT-systemer og infrastruktur, interne og eksterne nettverk samt kontorbygg og tekniske anlegg.

  Overføring av personopplysninger

  Ingen ekstern tredjepart kan bruke dine Personopplysninger til eget formål. NOKA Group AS kan utlevere Personopplysninger til Databehandlere som utfører tjenester for NOKA Group AS. Databehandlerne vil kun bruke Personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for, eller for å utføre tjenestene for NOKA Group AS. Forholdet til slike tredjepartsleverandører er regulert i Databehandleravtaler. Utlevering av Personopplysninger til offentlige organer forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. En liste over de Databehandlerne NOKA Group AS bruker finner du her.

  Klagerett

  Dersom du mener at NOKA Group AS sin behandling av Personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til NOKA Group AS direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

   

  Kontaktinformasjon

  Ta gjerne kontakt med oss via kundeservice på epost kundeservice@nokalife.no, telefon +47 225 76 950 (vanlig takst) eller brev til NOKA Group AS, Innspurten 1, 5 etasje,  0662 Oslo.  

  Endring av denne personvernerklæringen

  NOKA Group AS forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen hvis nødvendig. Den nyeste og gjeldende versjonen av personvernerklæringen er til enhver tid tilgjengelig på Nokalife.no eller på forespørsel. Vi vil varsle medlemmer om eventuelle endringer i personvernerklæringen som angår eller påvirker medlemskapet. 
    
  Publisert dato: 27.04.2023